1.
Dương TKO, Hoàng TH. Tổ chức dạy học tích hợp cho học sinh trường nghề: Trường hợp tại Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang . TCGD [Internet]. 5 Tháng Hai 2021 [cited 20 Tháng Giêng 2022];495(1):56-60. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/42