1.
Hồ TTT, Trần NMH, Lê TBN, Nguyễn MH, Hồ TPY. Nhận thức của học sinh về bắt nạt trực tuyến: nghiên cứu trường hợp tại Trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, tỉnh Bến Tre. TCGD [Internet]. 20 Tháng Bảy 2022 [cited 19 Tháng Bảy 2024];22(14):53-7. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/483