1.
Lê TBL, Nguyễn QH, Nguyễn KT. Sử dụng video để phát triển và đánh giá năng lực ghi chú toán học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học . TCGD [Internet]. 18 Tháng Giêng 2023 [cited 19 Tháng Sáu 2024];22(24):19-24. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/613