1.
Trần QV, Trần TNH. Vai trò của các bên liên quan trong đánh giá chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. TCGD [Internet]. 7 Tháng Hai 2023 [cited 19 Tháng Bảy 2024];23(3):48-53. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/643