1.
Đậu TH. Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng “Giảm học lí thuyết, tăng thực hành, thực tập” cho sinh viên khoa Du lịch - Trường Đại học Đông Á. TCGD [Internet]. 20 Tháng Bảy 2023 [cited 15 Tháng Bảy 2024];23(số đặc biệt 7):334-8. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/930