1.
Phạm TT. Một số giải pháp phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, giảng viên ở Học viện Chính trị hiện nay. TCGD [Internet]. 28 Tháng Chín 2023 [cited 15 Tháng Bảy 2024];23(đặc biệt 8):20-4. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/968