1.
Chu TMH, Vũ Thị Thanh Vân TTV. Sử dụng kênh hình trong dạy học môn “Lịch sử và Địa lí” cấp trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực cho học sinh . TCGD [Internet]. 28 Tháng Chín 2023 [cited 20 Tháng Sáu 2024];23(đặc biệt 8):63-8. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/977