1.
Nguyễn TTL, Chu VT, Đào TVA. Dạy học dự án chủ đề “Chế tạo bình chữa cháy mini”(Chuyên đề học tập Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh. TCGD [Internet]. 28 Tháng Chín 2023 [cited 15 Tháng Bảy 2024];23(đặc biệt 8):90-6. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/986