1.
Nguyễn THT, Nguyễn TTT. Một số quan niệm sai lầm của học sinh khi học chủ đề “Phản ứng oxi hóa khử” (Hóa học 10). TCGD [Internet]. 28 Tháng Chín 2023 [cited 15 Tháng Bảy 2024];23(đặc biệt 8):97-102. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/988