1.
Trần TMN, Trang QV. Dạy học theo định hướng giáo dục STEM chủ đề “Điều chế ethanol khi lên men tinh bột” (Hóa học 11). TCGD [Internet]. 28 Tháng Chín 2023 [cited 15 Tháng Bảy 2024];23(đặc biệt 8):110-6. Available at: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/991