Tạp chí Giáo dục https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi vi-VN tongbientap.vje@moet.edu.vn (Tạp chí Giáo dục Việt Nam (VJE)) submit@vje.vn (Vietnam Journal of Education (VJE) - Vietnam Ministry of Education and Training) Tue, 14 Sep 2021 05:31:23 +0000 OJS 3.3.0.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Quy trình đào tạo gắn lí thuyết với thực hành, khoa học cơ bản với khoa học chuyên ngành và nghiên cứu giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/3 <p>Từ những yêu cầu đặt ra trong đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông cho thấy việc khớp nối giữa lí thuyết và thực hành, giữa khoa học cơ bản với khoa học chuyên ngành và nghiên cứu giáo dục là cần thiết trong bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp của các giáo viên tương lai. Xuất phát từ yêu cầu đào tạo theo năng lực thực hiện, bài báo đề xuất quy trình đào tạo và trình bày một vài kết quả bước đầu thu được. Quy trình đào tạo này đảm bảo các điều kiện phát triển năng lực nghề nghiệp cho các giáo viên tương lai.</p> Đỗ Hương Trà Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Giáo dục https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/3 Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0000 Phân tích một số chính sách khuyến khích công bố quốc tế trong các trường đại học của Việt Nam https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/4 <p>Công bố khoa học quốc tế của Việt Nam đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Điều này có được do Chính phủ đã có các chính sách khuyến khích xuất bản quốc tế. Bên cạnh đó, các trường đại học Việt Nam cũng có cơ chế riêng để khuyến khích nghiên cứu khoa học và thúc đẩy công bố khoa học theo hướng tiếp cận quốc tế.&nbsp;Bài báo này trình bày tổng quan về các chính sách hỗ trợ các nhà khoa học xuất bản trong thời gian gần đây.</p> Trịnh Thị Phương Thảo, Vũ Thế Anh Bản quyền (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/4 Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0000 Nghiên cứu về các công cụ bảo đảm chất lượng bên trong ở một số trường đại học trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/5 <p>Bảo đảm chất lượng bên trong là một thành tố quan trọng của giáo dục đại học. Nhiều trường đại học trên thế giới đã xây dựng và triển khai thành công mô hình bảo đảm chất lượng bên trong, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quản lí và cơ hội việc làm cho người tốt nghiệp. Nghiên cứu gần đây của UNESCO về triển khai bảo đảm chất lượng bên trong tại tám trường đại học khác nhau trên thế giới đã cung cấp những kết quả có giá trị học học thuật và thực tiễn cao. Bài báo này phân tích các công cụ bảo đảm chất lượng bên trong ở các trường đại học trên thế giới qua các nghiên cứu của UNESCO để từ đó đưa ra các khuyến nghị cho các trường đại học Việt Nam. Khi mà hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong ở nhiều trường đại học Việt Nam vẫn còn đang ở giai đoạn ban đầu phát triển thì những kết quả từ nghiên cứu của UNESCO sẽ rất hữu ích để các trường tham khảo.</p> Nguyễn Hữu Cương, Phạm Thị Tuyết Nhung, Tạ Thị Thu Hiền, Phạm Thị Hương Bản quyền (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/5 Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0000 Tư liệu câu đố dân gian khmer và một số đề xuất về việc dạy học câu đố dân gian Khmer ở Trường Đại học Trà Vinh https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/6 <p>Câu đố là một thể loại độc đáo của văn học dân gian, vốn mang trong nó chất trí tuệ, trữ tình, hài hước. Ngoài những đặc điểm chung của thể loại, câu đố dân gian của tộc người Khmer ở Việt Nam còn mang những nét đặc thù về diễn xướng, vốn tri thức và văn hóa dân gian vùng miền độc đáo.&nbsp;Bài viết khái quát tình hình tư liệu câu đố Khmer qua các tài liệu đã xuất bản ở Việt Nam; từ nguồn tư liệu này và việc dạy học học phần Văn học dân gian Khmer nói chung, câu đố Khmer nói riêng ở Trường Đại học Trà Vinh, tác giả đề xuất những phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đặc trưng thể loại, phát huy sự sáng tạo, hứng thú của sinh viên.</p> Nguyễn Thị Kiều Tiên, Thạch Ngọc Châu, Thạch Thị Sa Phia Bản quyền (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/6 Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0000 Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học chương “Tập hợp - Mệnh đề” (Đại số 10) https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/7 <p>Phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong qúa trình dạy học là một trong các mục tiêu quan trọng trong quá trình dạy học toán ở trường phổ thông. Trong chương trình môn toán ở trường Trung học phổ thông “Tập hợp – Mệnh đề” là nội dung quan trọng vì qua học tập nội dung này học sinh sẽ có được vốn từ vựng toán học quan trọng, thấy được mối quan hệ giữa các mệnh đề toán học và là cơ sở để học sinh phát triển kĩ năng tư duy và lập luận toán học.Dựa trên kết quả nghiên cứu ở trong và ngoài nước, bài báo tổng hợp lại một số vấn đề cơ sở lý luận để làm tiền đề cho việc đề xuất ba biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học chương “Tập hợp- Mệnh đề”.</p> Cao Thị Hà, Nguyễn Thị Phương Thảo Bản quyền (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/7 Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0000 Giảng dạy các tác phẩm thanh nhạc Nga trong đào tạo thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/8 <p>Ngay từ giai đoạn đầu hình thành, nền thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn của các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là nước Nga. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc áp dụng những phương pháp dạy học của các nhà sư phạm lỗi lạc Nga ít được quan tâm. Bài báo trình bày về thực trạng đào tạo ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với những vấn đề còn tồn tại, từ đó đưa ra giải pháp ứng dụng phương pháp sư phạm của M.I.Glinka, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo thanh nhạc. Những giải pháp này cần được khai thác áp dụng cho học sinh, sinh viên luyện tập ngay từ giai đoạn đầu.</p> Nguyễn Khánh Ly Bản quyền (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/8 Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0000 Đổi mới phương pháp dạy học trong giảng dạy học phần “Giáo dục học” theo định hướng phát triển năng lực tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/9 <p>Đổi mới phương pháp dạy học hiện nay đang là vấn đề được quan tâm trong các nhà trường đặc biệt là các trường sư phạm. Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đổi mới GD-ĐT cùng với những vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn giảng dạy, bài báo đề xuất một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học trong giảng dạy học phần Giáo dục học theo định hướng phát triển năng lực tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Đổi mới phương pháp dạy học trong giảng dạy học phần Giáo dục học nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học học phần nói riêng và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường nói chung hướng đến phát triển năng lực người học trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay của toàn ngành.</p> Đặng Thị Mai Hiên Bản quyền (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/9 Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0000 Thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyên môn theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông ở các trường trung học cơ sở Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/10 <p>Đổi mới giáo dục phổ thông đang đặt ra những yêu cầu cao đối với hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở, trong đó đòi hỏi phải đổi mới toàn diện hoạt động của tổ chuyên môn. Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng công tác quản lí hoạt động của tổ chuyên môn và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động của tổ chuyên môn theo hướng đổi mới giáo dục phổ thông ở trường trung học cơ sở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.</p> Lê Thị Thanh Hà, Trần Văn Hiếu Bản quyền (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/10 Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0000 Thực trạng năng lực khởi nghiệp sáng tạo và nhận thức về giáo dục khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/11 <p>Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu thực trạng năng lực khởi nghiệp sáng tạo và nhận thức về giáo dục khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các chủ thể quản lí, các lực lượng giáo dục có liên quan nghiên cứu, đề xuất những tác động phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học hiện nay.</p> Phạm Thế Kiên, Nguyễn Thị Hương Giang Bản quyền (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/11 Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0000 Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên: Thực trạng và các điều kiện https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/12 <p>Trong xu thế phát triển của khoa học và công nghệ toàn cầu, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh để bảo đảm sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo cần được ươm tạo, nuôi dưỡng và phát triển trong một hệ sinh thái thuận lợi. Bài báo đánh giá thực trạng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên hiện nay và chỉ ra các điều kiện để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động có khả năng liên kết giữa các thành tố nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là yêu cầu bức thiết hiện nay.</p> Lê Đình Quý Nguyễn Bản quyền (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/12 Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0000 Đánh giá văn hóa chất lượng: Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Đồng Tháp https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/13 <p>Văn hóa chất lượng là công cụ để thực hiện hiệu quả quản lí chất lượng tổng thể, có vai trò rất quan trọng trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục liên tục của cơ sở giáo dục nói chung và cơ sở giáo dục đại học nói riêng. Bài báo vận dụng bộ tiêu chuẩn khung đánh giá văn hóa chất lượng trường đại học theo tiếp cận giá trị để đánh giá văn hóa chất lượng của Trường Đại học Đồng Tháp. Kết quả thống kê mô tả cho thấy thực trạng văn hóa chất lượng của Trường Đại học Đồng Tháp mới ở mức triển vọng. Như vậy, cần phải có những nghiên cứu đề xuất biện pháp để nâng cao văn hóa chất lượng của Trường Đại học Đồng Tháp đến mức cao hơn.</p> Châu Nhật Duy, Lê Đức Ngọc Bản quyền (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/13 Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0000 Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E-learning trong bối cảnh Covid-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/14 <p>Với sự phát triển của công nghệ thông tin, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường đại học đã triển khai dạy các học phần lí thuyết bằng phương pháp học trực tuyến (E-Learning). Bài báo đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E-learning trong bối cảnh Covid-19 vừa qua nhằm đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Lạc Hồng. Đối tượng khảo sát là 1.935 sinh viên thuộc 10 Khoa của Trường Đại học Lạc Hồng. Kết quả cho thấy, có 5 yếu tố ảnh hưởng xếp theo thứ tự giảm dần gồm: Phương tiện hữu hình; Đồng cảm; Sự tin cậy; Năng lực phục vụ và Khả năng đáp ứng. E-learning vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện và cần được chú ý thực hiện nhằm đảm bảo sự thống nhất cũng như đảm bảo chất lượng dạy và học như: đường truyền Internet, tài liệu giảng dạy, lịch trình và cách thức kiểm tra, đánh giá.</p> Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Đoàn Thị Hồng Nga Bản quyền (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/14 Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0000