Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đề xuất mô hình đào tạo theo tiếp cận năng lực đầu ra ở các trường đại học Tải xuống Tải xuống PDF