Quay trở lại Chi tiết Bài báo Khai thác đa phương tiện trong dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 2 Tải xuống Tải xuống PDF