Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đề xuất khung kĩ thuật về thiết kế công cụ đánh giá phẩm chất và năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Tải xuống Tải xuống PDF