Quay trở lại Chi tiết Bài báo Xây dựng khung năng lực số cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông Tải xuống Tải xuống PDF