Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học giải bài toán thực tiễn (Toán 10) Tải xuống Tải xuống PDF