Quay trở lại Chi tiết Bài báo Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực học sinh trong môn Địa lí cấp trung học phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Tải xuống Tải xuống PDF