Quay trở lại Chi tiết Bài báo Khó khăn của sinh viên năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Hà Nội khi viết đoạn văn bằng tiếng Anh học thuật Tải xuống Tải xuống PDF