Quay trở lại Chi tiết Bài báo Sử dụng phương pháp trải hình trong dạy học nội dung “Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian” (Toán 11) theo định hướng giáo dục STEM Tải xuống Tải xuống PDF