Quay trở lại Chi tiết Bài báo Dạy học giải một số bài toán gắn với thực tiễn nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 9 Tải xuống Tải xuống PDF