Quay trở lại Chi tiết Bài báo Mô phỏng kì thi đánh giá năng lực tiếng Pháp của Bộ Giáo dục Pháp (DELF-DALF) trên Moodle Tải xuống Tải xuống PDF