Quay trở lại Chi tiết Bài báo Giảng dạy các tác phẩm thanh nhạc Nga trong đào tạo thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF