Quay trở lại Chi tiết Bài báo Quan điểm của giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) trong dạy học Vật lí tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF