Quan điểm của giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) trong dạy học Vật lí tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Quang Linh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Trần Quang Hiệu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

In the backdrop of modern education, augmented reality (AR) technology is increasingly emerging as a novel and potential approach to enhance the quality of teaching. The study aimed to answer two questions: (1) How effective is the use of AR technology in teaching Physics? and (2) How prepared are teachers to use AR technology in their instruction? The findings reveal that the implementation of AR has brought about positive effects in Physics teaching, enhancing understanding and increasing student engagement. However, while teachers seem confident and willing to adopt this new technology, they also express concerns about having adequate resources and technical support. Through this research, we emphasize the importance of focusing on providing support and training for teachers, and concurrently encourage ongoing research and development of AR-based solutions in education.

Tài liệu tham khảo

Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 6(4), 355-385.

Billinghurst, M., & Duenser, A. (2012). Augmented reality in the classroom. Computer, 45(7), 56-63.

Bộ GD-ĐT (2021). Bình đẳng giới ngành Giáo dục phải thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. https://moet.gov.vn/UserControls/Publishing/News/BinhLuan/pFormPrint.aspx?UrlListProcess=/content/tintuc/Lists/News&ListId=&SiteId=&ItemID=7295&SiteRootID=&isEn=False

Carmigniani, J., & Furht, B. (2011). Augmented reality: an overview. In Handbook of augmented reality (pp. 3-46). Springer, New York, NY.

Ibáñez, M. B., Di Serio, Á., Villarán, D., & Kloos, C. D. (2014). Experimenting with electromagnetism using augmented reality: Impact on flow student experience and educational effectiveness. Computers & Education, 71(1), 1-13.

Nguyễn Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Hồng Hạnh, Vũ Đình Minh (2022). Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR trong dạy học trực tuyến theo hình thức Microlearning. Tạp chí Khoa học giáo dục, 18(2), 35-39.

Santos, M. E. C., Chen, A., Taketomi, T., Yamamoto, G., Miyazaki, J., & Kato, H. (2014). Augmented reality learning experiences: Survey of prototype design and evaluation. IEEE Transactions on Learning Technologies, 7(1), 38-56.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). Cleaning up your act. Using Multivariate Statistics (4th ed). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. Boston: Pearson.

Tăng Minh Dũng (2020). Đào tạo sinh viên sư phạm Toán sử dụng công nghệ thực tại ảo tăng cường: trường hợp ứng dụng “3D Calculator”. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 17(3), 486-499.

Thái Hoà Minh, Nguyễn Minh Tuấn (2020). Ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học nội dung hóa học hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 17(11), 1970-1983.

Võ Văn Nghĩa, Võ Văn Hóa, Đặng Vũ Quang Thịnh, Đoàn Cao Khả, Trương Ngọc Huy, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phan Văn Đức, Nguyễn Tống Công Minh, Trần Mẫn Quỳnh, Nguyễn Hoài Bảo, Tăng Minh Dũng (2020). Xây dựng kho học liệu dạy học hình học không gian theo hướng khai thác công nghệ thực tại ảo tăng cường trên di động. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 17(11), 1934-1944.

Wu, H. K., Lee, S. W. Y., Chang, H. Y., & Liang, J. C. (2013). Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education. Computers & Education, 62(1), 41-49.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.11.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , Q. L., & Trần , Q. H. (2023). Quan điểm của giáo viên về việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) trong dạy học Vật lí tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam . Tạp Chí Giáo dục, 23(21), 7–11. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1088

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả