Quay trở lại Chi tiết Bài báo Những rào cản chính khi ứng dụng Metaverse trong đào tạo bậc đại học: nghiên cứu trường hợp tại một số trường đại học ở Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF