Quay trở lại Chi tiết Bài báo Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Hệ thức lượng trong tam giác” (Toán 10) Tải xuống Tải xuống PDF