Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Hệ thức lượng trong tam giác” (Toán 10)

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Mỹ Hằng Trường Đại học Vinh
  • Nguyễn Thị Thắm Trường THPT Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
  • Nguyễn Thị Phương Thảo Trường THPT Quỳnh Lưu 3, tỉnh Nghệ An

Tóm tắt

The current direction of educational innovation is to strongly shift the educational process from mainly equipping knowledge to comprehensively developing learners' competence and qualities. Mathematical modeling competence is considered one of the core competencies to be formed and developed for students in teaching Mathematics in high schools. This study proposes some measures to develop mathematical modeling competence for students in teaching the topic “Quantum relations in triangles” (Math 10). Each measure has illustrative examples and analysis to clarify the manifestations of mathematical modeling competence to facilitate teachers’ application. It’s critical for teachers to flexibly apply these measures in the teaching process in accordance with learners’ characteristics, teaching content and practical classroom conditions.

Tài liệu tham khảo

Blomhoj, M., & Jensen, T. (2007). What’s all the fuss about competencies? In Blum, P. L., Galbraith, H., Henn, M., Niss, (Eds): Modelling and Applications in Mathematics Education (ICMI Study 14), 45-56, Springer.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cao Thị Hà, Nguyễn Xuân Dũng (2023). Phát triển năng lực mô hình hóa cho học sinh trong dạy học Hàm số ở lớp 10 trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 19(3), 21-27.

Đỗ Đức Thái (tổng chủ biên kiêm chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân (2022). Toán 10. NXB Đại học Sư phạm.

Đỗ Thị Thanh (2020). Dạy học giải bài toán xác suất nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho sinh viên khối ngành Kĩ thuật Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 131-137.

Edwards, D., & Hamson, M. (2001). Guide to mathematical modelling. Basingstoke: Palgrave.

Hà Huy Khoái (tổng chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng (2022). Toán 10. NXB Giáo dục Việt Nam.

Maab, K. (2006). What are modelling competencies? The International Journal on Mathematics Education, 38(2), 113-142.

Nguyễn Danh Nam (2016). Phương pháp mô hình hóa trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông. NXB Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Dương Hoàng, Nguyễn Hiếu Nhi (2021). Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Dãy số - Cấp số cộng - cấp số nhân” (Đại số và Giải tích 12). Tạp chí Giáo dục, 512, 7-10.

Phạm Thị Diệu Thùy, Dương Thị Hà (2018). Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học giải toán bằng cách lập phương trình. Tạp chí Giáo dục, 422, 31-34.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. M. H., Nguyễn, T. T., & Nguyễn, T. P. T. (2024). Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Hệ thức lượng trong tam giác” (Toán 10). Tạp Chí Giáo dục, 24(9), 25–29. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1756

Số

Chuyên mục

Các bài báo