Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vấn đề thực tiễn trong dạy học mô hình hóa toán học ở trường phổ thông Tải xuống Tải xuống PDF