Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vận dụng mô hình 5E trong dạy học giải các bài toán thực tiễn ở lớp 8 bằng Định lí Thales Tải xuống Tải xuống PDF