Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tổ chức dạy học bài học STEM: “Chuyển động ném ngang - cầu phun nước” (Vật lí 10) Tải xuống Tải xuống PDF