Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đề xuất chuẩn các năng lực cốt lõi của giảng viên dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục đại học Tải xuống Tải xuống PDF