Liên hệ

Tạp chí Giáo dục Việt Nam (VJE) - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
Tòa soạn: 04 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: + 84-24-3-734-5363, Fax: + 84-24-3-734-5363
Email: tongbientap.vje@moet.edu.vn

Liên lạc chính

Tạp chí Giáo dục Việt Nam (VJE)
ĐT: + 84-24-3-734-5363, Fax: + 84-24-3-734-5363
Điện thoại + 84-24-3-734-5363