Liên hệ

Tạp chí Giáo dục (VJE) - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
Tòa soạn: 04 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (+84) 2462598109
Email: tongbientap.vje@moet.edu.vn

Liên lạc chính

Tạp chí Giáo dục (VJE)
(+84) 2462598109
Điện thoại (+84)2462598125