Cơ cấu tổ chức

Tổng Biên tập; Hội đồng Biên tập; Ban Biên tập; Ban Thư kí tòa soạn; Ban Trị sự; Xưởng in - Tạp chí Giáo dục (đơn vị trực thuộc)

Tổng Biên tập

PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung
Scopus Author ID: 57188700416
Điện thoại: (+84)2462598125
Email: tongbientap.vje@moet.edu.vn

Phó Tổng Biên tập

TS. Hà Văn Dũng
Email: hvdung.tcgd@moet.edu.vn

Ban Biên tập

Nguyễn Sơn Minh - Trưởng ban
Email: minhns@moet.edu.vn

Nguyễn Minh Khôi - Phó Trưởng ban
Email: nmkhoi@moet.edu.vn

Nguyễn Việt Hà - Biên tập viên
Email: nv.ha@moet.edu.vn

Hoàng Khánh Linh - Biên tập viên
Email: hklinh@moet.edu.vn

Nguyễn Lê Vân An - Biên tập viên
Email: nlvan@moet.edu.vn

Ban Thư kí tòa soạn

Nguyễn Huy Hùng - Phó Trưởng ban phụ trách
Email: nhhung@moet.edu.vn

Trương Văn Thạo - Phó Trưởng ban
Email: tvthao@moet.edu.vn

Bùi Thị Hoàng Mai - Họa sĩ - Biên tập viên
Email: bthmai@moet.edu.vn

Hoàng Diệu Huyền - Biên tập viên
Email: hdhuyen@moet.edu.vn

Nguyễn Huyền Đức - Biên tập viên
Email: nhduc@moet.edu.vn

Nguyễn Chí Trung - Cán sự
Email: nctrung@moet.edu.vn

Ban Trị sự

Nguyễn Huy Hồng - Phụ trách ban
Email: nhhong@moet.edu.vn

Trương Mỹ Linh - Phụ trách Kế toán
Email: tmlinh@moet.edu.vn

Trần Phương Chi - Thủ quỹ
Email: tpchi@moet.edu.vn

Nguyễn Bảo Duy - Chuyên viên
Email: nbduy@moet.edu.vn

Nguyễn Hồng Anh - Biên tập viên
Email: anhnh.vje@moet.edu.vn

Đơn vị trực thuộc: Xưởng in - Tạp chí Giáo dục

Lê Đình Tới - Giám đốc
Email: ldtoi@moet.gov.vn

Nguyễn Đăng Lương - Phó Giám đốc
Email: ndluong@moet.gov.vn