Cơ cấu tổ chức

Tổng Biên tập; Hội đồng Biên tập; Ban Biên tập; Ban Thư kí tòa soạn; Ban Trị sự

Tổng Biên tập

PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung

Scopus Author ID: 57188700416

Điện thoại: (+84)2462598125; Email: tongbientap.vje@moet.edu.vn

Phó Tổng Biên tập

TS. Hà Văn Dũng

Điện thoại: 0986269114; Email: hvdung.tcgd@moet.edu.vn

Ban Biên tập

Nguyễn Sơn Minh - Trưởng ban

Nguyễn Minh Khôi - Phó Trưởng ban

Nguyễn Việt Hà - Biên tập viên

Hoàng Khánh Linh - Biên tập viên

Nguyễn Lê Vân An - Biên tập viên

Ban Thư kí

Đặng Thị Điều - Trưởng ban Thư ký tòa soạn

Nguyễn Huy Hùng - Phó Trưởng ban

Bùi Thị Hoàng Mai - Họa sĩ - Biên tập viên

Trương Văn Thạo - Biên tập viên

Hoàng Diệu Huyền - Biên tập viên

Nguyễn Huyền Đức - Biên tập viên

Ban Trị sự

Nguyễn Huy Hồng - Trưởng ban Trị

Nguyễn Chí Trung - Cán sự

Trương Mỹ Linh - Phụ trách Kế toán

Trần Phương Chi - Thủ quỹ

Nguyễn Bảo Duy - Chuyên viên