Cơ cấu tổ chức

Tổng Biên tập; Hội đồng Biên tập; Ban Biên tập; Ban Thư kí tòa soạn; Ban Trị sự
 
Tổng Biên tập: PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung
Điện thoại: (+84)2462598125; Email: tongbientap.vje@moet.edu.vn; Scopus Author ID: 57188700416

Ban Biên tập

Hà Văn Dũng - Trưởng ban biên tập

Nguyễn Việt Hà - Biên tập viên

Hoàng Diệu Huyền - Biên tập viên

Hoàng Khánh Linh - Biên tập viên

Nguyễn Lê Vân An - Biên tập viên

Ban Thư kí

Đặng Thị Điều - Trưởng ban Thư ký tòa soạn

Nguyễn Minh Khôi - Phó Trưởng ban

Bùi Thị Hoàng Mai - Họa sĩ - Biên tập viên

Nguyễn Huy Hùng - Biên tập viên

Trương Văn Thạo - Biên tập viên

Ban Trị sự

Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Ban trị sự

Nguyễn Chí Trung - Cán sự

Nguyễn Thị Kim Anh - Kế toán trưởng

Trần Phương Chi - Thủ quỹ

Nguyễn Bảo Duy - Chuyên viên