Những khó khăn khi triển khai dạy học trực tuyến tại các trường tiểu học ở thành phố Buôn Ma Thuột trong đại dịch Covid-19 và một số khuyến nghị

Các tác giả

  • Lê Thị Hồng Gái Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Tóm tắt

In the context of the Covid-19 pandemic, in primary schools in Buon Ma Thuot city, Dak Lak province, implementing online learning faces many difficulties, especially in some schools with a high proportion of ethnic minority students with difficult economic life. The article analyzes some difficulties for teachers, schools, families and students themselves in the context of online teaching (limitations in skills in using online teaching software and interaction and implementation, deploying teachers' teaching activities; lack of learning equipment, parents' attention and time for their children, learning space, characteristics of primary school age...). Inadequacies in online teaching have created a need to improve digital transformation competence for teachers and administrators to meet new teaching methods in modern education.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Hồ Thanh Bình, Nguyễn Xuân An (2022). Thực trạng quản lí dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học trong bối cảnh giãn cách xã hội. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 18(1), 85-91.

Lê Thị Mai Hoa (2021). Dạy học trực tuyến để ứng phó với dịch Covid-19. Tạp chí Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương (bản điện tử). https://tuyengiao.vn/khoa-giao/giao-duc/day-hoc-truc-tuyen-de-ung-pho-voi-dich-covid-19-135538

Nguyễn Văn Quyết (2020). Đại dịch Covid-19 và một số vấn đề đặt ra trong việc rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh tiểu học. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 196-199.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk (2021). Công văn số 1364/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 14/9/2021 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học trong điều kiện dịch Covid-19.

Trường Tiểu học Ngô Mây (2021). Kế hoạch số 13/KH-THNM ngày 09/9/2021 về kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

UNESCO, UNICEF (2021). Viet Nam: Case Study - Situation Analysis on the Effects of and Responses to Covid-19 on the Education Sector in Asia.

UNICEF (2020). Rapid Assessment on the Social and Economic impacts of Covid-19 on Children and Families in Vietnam.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Lê , T. H. G. (2024). Những khó khăn khi triển khai dạy học trực tuyến tại các trường tiểu học ở thành phố Buôn Ma Thuột trong đại dịch Covid-19 và một số khuyến nghị. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 207–211. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1309

Số

Chuyên mục

Các bài báo