Thực trạng hoạt động giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật ở các trường tiểu học huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Đỗ Minh Khoa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Caring for disabled children and children with special circumstances is a correct policy of the Party and State, clearly demonstrating the responsibility and humanity of the entire society to bring opportunities and development to this group of students, helping them participate in activities in high school. This article analyzes the current situation of inclusive education activities for students with disabilities in primary schools in Hoc Mon district, Ho Chi Minh City in terms of goals, content, methods and conditions for organizing education integration for this audience; teachers' competence to organize inclusive educational activities for students with disabilities. Survey results show that, with the efforts of primary schools, inclusive education for students with disabilities has brought positive results, but there are still limitations that need to be overcome. The results of this study are the basis for proposing measures to improve the quality of inclusive education for students with disabilities in the study area.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 quy định về giáo dục hoà nhập đối với người khuyết tật.

Bộ GD-ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính (2013). Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

Bùi Thị Hồng Minh (2022). Thực trạng giáo dục hoà nhập trẻ tự kỉ tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Thủ đô, 67, 87-98.

Hoàng Thị Nho, Nguyễn Thị Cẩm Bích (2022). Tích hợp giáo dục hòa nhập trong chương trình giáo dục mầm non: xu hướng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 67(4A), 110-119.

Nguyễn Thị Cẩm Hường, Phạm Thị Trang, Bùi Thị Hồng Vân, Nguyễn Hải Yến (2022). Thiết kế phổ dụng trong học tập: Giải pháp thực hiện giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Tạp chí Giáo dục, 22(10), 29-34.

Nguyễn Thị Kim Anh, Đỗ Thị Thảo (2022). Vận dụng phương pháp STEAM theo mô hình 5E trong giáo dục hòa nhập trẻ mầm non có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 67(5A), 132-143.

Quốc hội (2016). Luật Trẻ em. Luật số 102/2016/QH13, ban hành ngày 05/4/2016.

Thủ tướng Chính phủ (2001). Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ).

UNICEF (2016). Việt Nam công bố kết quả Điều tra Quốc gia về người khuyết tật https://www.unicef.org/vietnam/vi/thông-cáo-báo-chí/việt-nam-công-bố-kết-quả-điều-tra-quốc-gia-về-người-khuyết-tật-2016

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Đỗ , M. K. . (2024). Thực trạng hoạt động giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật ở các trường tiểu học huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 246–250. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1317

Số

Chuyên mục

Các bài báo