Thông tin cho Thủ thư

Chúng tôi khuyến khích các thủ thư nghiên cứu liệt kê tạp chí này trong số các tạp chí điện tử của thư viện của họ. Đồng thời, có thể chú ý rằng hệ thống xuất bản nguồn mở của tạp chí này phù hợp để các thư viện lưu trữ cho các giảng viên của họ sử dụng với các tạp chí mà họ tham gia biên tập (see Open Journal Systems).