Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn tâm lí học đường tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thương Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
  • Đào Lan Hương Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Tóm tắt

In recent years, Bac Ninh province has had many activities to implement Circular No. 31/2017/TT-BGDDT on implementing school psychological counseling activities for students in high schools. However, when evaluating the current situation of organizing psychological counseling activities for students at secondary schools in Bac Ninh province, we found that implementing this activity still faces many difficulties. Starting from that situation, the authors have proposed a number of solutions to improve the quality of school psychological counseling for secondary school students in Bac Ninh province. Solutions include general solutions and specific solutions The proposed solution groups will contribute to improving the quality of mental health care and education for young generation in Bac Ninh nowadays.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong trường phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2022). Công văn số 4252/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 31/8/2022 về việc tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lí cho học sinh phổ thông.

Hoàng Phê (chủ biên, 2000). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Lê Kim Tuyền (2021). Tư vấn tâm lí trong các nhà trường, thực trạng và đề xuất giải pháp. Hội thảo quốc gia “Giải pháp phát triển tư vấn tâm lí trong nhà trường”, Hội Khoa học Tâm lí giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 132-143.

Nguyễn Đức Sơn (chủ biên), Lê Minh Nguyệt, Trần Thị Lệ Thu, Trần Thị Mỵ Lương, Khúc Năng Toàn, Nguyễn Thị Nhân Ái, Hoàng Anh Phước, Trương Thị Hoa, Đào Minh Đức, Bùi Thị Thu Huyền, Đàm Thị Vân Anh (2019). Tài liệu bồi dưỡng năng lực cho cán bộ làm công tác tư vấn tâm lí trong trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Hồng Thu (2023). Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thực trạng và giải pháp. Kỉ yếu hội thảo khoa học, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, 49-57.

Nguyễn Trọng Thể (1995). Tư vấn quản lí. NXB Lao động.

Nguyễn Văn Du (2021). Phương án đề xuất giải pháp thực hiện tốt tư vấn tâm lí trong các nhà trường. Hội thảo quốc gia “Giải pháp phát triển tư vấn tâm lí trong nhà trường”, Hội Khoa học Tâm lí giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 122-131.

Phạm Thị Ngọc Nga (2021). Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác tư vấn học đường ở Trường Tiểu học An Lạc 1 thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Hội thảo quốc gia “Giải pháp phát triển tư vấn tâm lí trong nhà trường”, Hội Khoa học Tâm lí giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 151-159.

Trần Thị Lệ Thu (2009). Công tác tâm lí học đường tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và một số đề xuất về đào tạo Tâm lí học trường học tại Việt Nam. Kỉ yếu hội thảo “Nhu cầu, định hướng và đào tạo tâm lí học đường tại Việt Nam”, Viện Tâm lí học, 312-319.

Trần Thị Minh Đức (2014). Giáo trình tham vấn tâm lí. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trần Văn Công, Nguyễn Thị Hoài Phương, Trần Thành Nam (2019). Thực trạng khó khăn tâm lí của học sinh và nhu cầu sử dụng ứng dụng tư vấn tâm lí trong trường học. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, 10, 1-6.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T., & Đào, L. H. (2024). Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn tâm lí học đường tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 142–147. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1297

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả