Một số kĩ thuật viết sáng tạo văn kể chuyện theo đặc điểm thể loại ở tiểu học

Các tác giả

  • Đỗ Xuân Thảo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

The ultimate goal of the Vietnamese subject in elementary schools is to form and develop students' skills in using the Vietnamese language (including reading, writing, speaking and listening skills). Along with reading skills, writing skills, especially paragraph and essay writing are considered the most important skills. As a matter of fact, the current level of students' writing skills in general and narrative writing in particular is not sufficient as students’ pieces of writing often follow standard formats, lacking ideas and creative writing styles. Therefore, it is urgent to propose creative writing techniques, contributing to solving problems in the current practice of teaching and learning writing in primary schools. On the basis of the knowledge about creativity and creative capacity, together with the characteristics of narrative writing, the article proposes some creative writing techniques for narrative writing. These techniques would form a system of measures to improve the quality of narrative writing in elementary schools today.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp (2020). Chiến thuật viết văn tiểu học (tập 2). NXB Đại học Sư phạm.

Lê Phương Nga, Nguyễn Trí (2012). Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học (tập 2). NXB Đại học Sư phạm.

Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hồng Ngọc (2020). Thực trạng thiết kế bài học tiếng Việt lớp 1 của giáo viên tiểu học. Tạp chí Giáo dục, 491, 6-9.

Nguyễn Huy Tú (1996). Đề cương bài giảng Tâm lí học sáng tạo. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Xuân Yến (2020). Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học viết văn miêu tả ở tiểu học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Giáo dục, 467, 31-36.

Nguyễn Trí (1998). Dạy tập làm văn ở trường tiểu học. NXB Giáo dục.

Phạm Hổ, Bùi Hiển, Vũ Tú Nam (1996). Về văn miêu tả và kể chuyện. NXB Giáo dục.

Vưgôtxki, L. X. (2002). Trí tưởng tượng và sáng tạo ở lứa tuổi thiếu nhi. NXB Văn hóa dân tộc.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07.02.2023

Cách trích dẫn

Đỗ , X. T. (2023). Một số kĩ thuật viết sáng tạo văn kể chuyện theo đặc điểm thể loại ở tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 23(3), 1–5. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/635

Số

Chuyên mục

Các bài báo