Thực trạng quản lí bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam theo chuẩn nghề nghiệp

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thanh Vân Học viên cao học lớp QH-2021 S7, ngành Quản lí giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

The management of activities to foster professional competence for preschool teachers contributes to preparing a team of teachers with enough professional competence to realize the goal of fundamental and comprehensive innovation in education and training has become one of the important and urgent issues of preschool management today. The article examines the current situation of management and professional development for preschool teachers in Phu Ly city, Ha Nam province in terms of needs, goal orientation, content, form, testing and assessment, training effectiveness as well as conditions and resources. The results of the current situation survey are the basis for educational managers to research measures to improve the efficiency of management and professional competence training for preschool teachers in Phu Ly city.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Dương Anh Tuấn (2019). Thực trạng quản lí việc bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn nghề nghiệp ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, 458, 11-15; 31.

Nguyễn Thị Cẩm Đan (2019). Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở các trường mầm non tư thục quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 2-6.

Nguyễn Thị Nguyễn (2018). Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên các trường mầm non xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 23-28

Phạm Ngọc Anh (2016). Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Nội theo Chuẩn nghề nghiệp. Tạp chí Giáo dục, 393, 9-11.

Vũ Hồng Thái, Nguyễn Như Phong (2019). Công tác bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên cho giáo viên giáo dục thể chất các trường phổ thông trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 75-78.

Vũ Thị Ngần (2018). thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp tại các trường mầm non thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 17-22.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T. V. (2024). Thực trạng quản lí bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam theo chuẩn nghề nghiệp. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 245–251. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1220

Số

Chuyên mục

Các bài báo