Sử dụng tình huống học tập do học sinh tự định hướng trong can thiệp dạy học cho một trường hợp học sinh có khó khăn về học

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Cẩm Hường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hoa Xuân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

The technique of using student-directed learning situations in teaching interventions for a student with learning difficulties involves using the events actively posed by  students in the learning process to identify learning needs, build lesson goals, identify materials to organize students to choose and implement learning strategies in an active and self-conscious way. The article studies the use of self-directed learning situations in teaching intervention for a student with learning difficulties, lack of learning skills and lack of learning sense. Results of the intervention show that students have a positive change in learning skills through reading, writing and self-discipline in learning. In addition, it also contributes to the innovative orientation of teaching methods for students with special needs today.

Tài liệu tham khảo

Benrd Meier, Nguyễn Văn Cường (2014). Lí luận dạy học hiện đại. NXB Đại học Sư phạm.

Đặng Nguyễn Xuân Hương (2019). Sử dụng tình huống thực tiễn trong dạy học môn Toán cho học sinh lớp 10 ở Trường Trung học phổ thông Phan Việt Thống (tỉnh Tiền Giang). Tạp chí Giáo dục, số 445, tr 44-47.

Nguyễn Thị Cẩm Hường (2016). Một số biện pháp hỗ trợ trong dạy học viết cho học sinh có khó khăn về viết ở tiểu học. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Cẩm Hường, Phan Thị Hương, Johannes Paetzold, Hoàng Thị Lệ Quyên, Đinh Nguyễn Trang Thu (2013). The status of students with a learning disability in Vietnamese primary schools. Journal of Science of Hanoi National University of Education (Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số tiếng Anh), 58 (5), 128-135.

Phạm Vũ Nhật Uyên (2013). Dạy học tình huống và một số biện pháp để sử dụng tình huống trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 42, 148-158.

Trịnh Văn Biều (2010). Các phương pháp dạy học tích cực. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Ueno, K. (2001). Giáo dục trẻ khuyết tật học tập - Nhận biết và giảng dạy trong nhà trường. NXB Khoa học Văn hóa Nhật Bản.

Vi Thị Hạnh Thi, Trần Thị Bích Hường, Nguyễn Minh Lan (2019). Xây dựng một số tình huống trong dạy học địa lí lớp 9 ở trường trung học cơ sở nhằm hình thành cho học sinh năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hùng Vương, 15 (2), 58-66.

Vũ Dũng (2000). Từ điển Tâm lí học. NXB Khoa học xã hội.

Đã Xuất bản

20.03.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. C. H., & Nguyễn, T. H. X. (2021). Sử dụng tình huống học tập do học sinh tự định hướng trong can thiệp dạy học cho một trường hợp học sinh có khó khăn về học. Tạp Chí Giáo dục, 498(2), 18–24. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/78

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả