Thực trạng nhận thức về xây dựng “trường học hạnh phúc” tại các trường trung học phổ thông tỉnh Long An

Các tác giả

  • Huỳnh Văn Sơn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hồ Ngọc Kiều Trường Cao đẳng Sư phạm Long An

Tóm tắt

Vietnam’s Communist Party, State and Ministry of Education and Training are highly interested in building happy classrooms and happy schools, ensuring 3 core criteria: love, safety and respect. To build a happy school, first of all, it’s essential to comprehensively and profoundly raise the school's collective awareness of a happy school. This article refers to the status of awareness among school managers, teachers and students about building happy schools in some high schools in Long An province. The research results show that the perceptions of school managers, teachers and students about happy schools and the role of happy schools range from agree to strongly agree; the factors affecting the building of happy schools are generally acknowledged, but there are still some limitations such as: administrators and teachers still reckon that building a happy school is mainly to serve students; the school's goals and missions in the process of building a happy school have not been fully understood by administrators and teachers. Therefore, the awareness of happy schools in high schools in Long An province needs more attention, along with the measures and support from the management at all levels.

Tài liệu tham khảo

Anh Tú (2023). Xây dựng trường học hạnh phúc để mỗi chúng ta hạnh phúc hơn. Báo Giáo dục và Thời đại. https://giaoducthudo.giaoducthoidai.vn/xay-dung-truong-hoc-hanh-phuc-de-moi-chung-ta-hanh-phuc-hon-36266.html

Bộ GD-ĐT (2019). Công văn số 2033/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2019 về việc chỉ đạo, triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo.

Bormans, L. (2019). Marea carte despre fericire. București: Editura Litera.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2019). Công văn số 312/CĐN ngày 12/11/2019 về việc hướng dẫn công đoàn các trường học tổ chức và tham gia xây dựng trường học hạnh phúc theo “Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm đạo đức nhà giáo người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đặng Hoàng Ngân (2019). Ảnh hưởng của tiêu điểm kiểm soát đến cảm nhận hạnh phúc của sinh viên. Luận án tiến sĩ Tâm lí học, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Thị Xuân Yến, Mai Mỹ Hạnh, Giang Thiên Vũ, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn,…, Bùi Hồng Quân (2023). Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục và giáo viên Chuyên đề “xây dựng trường học hạnh phúc trong bối cảnh mới”. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Smith, A. (2009). Winning the H factor: The secrets of happy schools. A&C Black.

Sở GD-ĐT Long An, Công đoàn ngành Giáo dục Long An (2020). Hướng dẫn số 369/LT.SGDĐT-CĐN ngày 13/02/2020 về việc xây dựng trường học hạnh phúc.

Viện Tâm lí Việt - Pháp (2019). Vì sao cần phải xây dựng trường học hạnh phúc? https://tamlyvietphap.vn/tin-tuc/vi-sao-can-phai-xay-dung-truong-hoc-hanh-phuc-2269-32584-article.html

Tải xuống

Đã Xuất bản

31.07.2023

Cách trích dẫn

Huỳnh , V. S., & Hồ , N. K. (2023). Thực trạng nhận thức về xây dựng “trường học hạnh phúc” tại các trường trung học phổ thông tỉnh Long An. Tạp Chí Giáo dục, 23(15), 45–51. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/838

Số

Chuyên mục

Các bài báo