Thực trạng kĩ năng tư vấn tâm lí học đường của cán bộ, giáo viên ở một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế và một số đề xuất

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Bắc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Nguyễn Bá Phu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Hồ Duy Hậu Trường THCS & THPT Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
  • Đoàn Văn Hóa Trường THPT Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tóm tắt

School counseling skill refers to the competency to apply personal experience and professional knowledge of the counselor to help students improve their ability to overcome difficulties in learning, social relations, career orientation; proactively detect problems and develop of appropriate prevention and intervention programs in schools. This study was conducted to evaluate the current status of school counseling skills of teaching and non-teaching staff in high schools in Quang Tri and Thua Thien Hue provinces from the perspective of both counselors and students. The research results show that the basic counseling skills and school counseling skills of the staff in the selected high schools area were only average. There are many factors affecting the school counseling skills of this team, in which, the strongest impact stemed from their background knowledge about counseling in schools. Based on the assessment of the current situation, we propose a number of measures to improve school counseling skills for school staff in the research localities. This is the basis for developing school counseling skills for school staff.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 về hướng dẫn công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong trường phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2018). Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 về ban hành Chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.

Hoàng Anh Phước (2016). Kĩ năng tham vấn học đường - những vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Đại học Sư phạm.

Justin, C. P., & Xiongyi, L., & Yvona, P. (2010). School engagement as a mediator of academic performance among urban youth: The role of career preparation, parental career support, and teacher support. The Counseling Psychologist, 38(2), 269-295.

Law, W., & Arthur, D. (2003). What factors influence Hong Kong students in their choice of a career in nursing? International Journal of Nursing Studies, 40(1), 23-32.

Nguyễn Đức Sơn (chủ biên, 2018). Tài liệu Bồi dưỡng năng lực cho cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lí trong trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Oluwabunmi, F., & Oredugba, O. (2017). Influence of counselling services on perceived academic performance of secondary school students in Lagos State. International Journal of Instruction, 10 (2), 211-228.

Rowan B. (1997). Using research on employees’ performance to study the effects of teachers on students’ achievement. Sociology of Education, 70, 256-284.

Shaterloo, A., & Mohammadyari, G. (2011). Students counselling and academic achievement. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 625-628.

Trần Văn Công, Nguyễn Thị Hoài Phương, Trần Thành Nam (2019). Thực trạng khó khăn tâm lí của học sinh và nhu cầu sử dụng tư vấn tâm lí trong trường học. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 61(10), 1-6.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.08.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. B., Nguyễn , B. P., Hồ , D. H., & Đoàn , V. H. (2022). Thực trạng kĩ năng tư vấn tâm lí học đường của cán bộ, giáo viên ở một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế và một số đề xuất. Tạp Chí Giáo dục, 22(15), 49–54. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/498

Số

Chuyên mục

Các bài báo