Một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non

Các tác giả

  • Dương Thị Kim Oanh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đặng Phương Anh Trường Mầm non Lá Phong Việt, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Self-care skills (or self-help skills) are important for 5-6 year old children in kindergarten. Developing self-care skills for 5-6 years old preschoolers  not only contributes to shaping the child's personality in the first 5 years of life, but also trains children with the necessary self-care skills to adapt to the new environment in elementary schools. The study provides basic methods to educate self-care skills for 5-6 years old preschool children  and 3 measures to develop these skills for children. To effectively educate children on self-care skills, teachers need to flexibly apply the proposed measures based on the characteristics of each student and the conditions of each school.

Tài liệu tham khảo

Đinh Thị Lan Hương (2015). Vai trò của hoạt động tự phục vụ trong việc rèn luyện kĩ năng vận động tinh cho trẻ mẫu giáo. Tạp chí Giáo dục, 363, 28-29; 23.

Đinh Thị Lan Hương (2016). Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động tinh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động tự phục vụ. Tạp chí Giáo dục, 360, 15-17; 23.

Đinh Văn Vang (2008). Giáo trình giáo dục học mầm non. NXB Giáo dục.

Fernandez, S., Gozalo, M., Gomez, A. G., Vivas, J. C., & Ayuso, D. R. (2021). A Novel Tool to Assess Basic Activities of Daily Living in Spanish Preschoolers. TheSpecial Issue New Research in Children with Neurodevelopmental Disorders.

Hồ Lam Hồng (2006). Rèn cho trẻ kĩ năng phục vụ. NXB Văn hóa.

Mash, E. J., & Wolfe, D. A (2005). Abnormal Child Psychology - third edition. USA: Thomson Wadsworth.

Nguyễn Thị Hòa (2014). Giáo trình Giáo dục học mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Pretzel, R. E., Hester, A. D., & Porr, S. (2013). Self-help Skills. Springer, New York, NY.

Trần Thị Hương (chủ biên), Hồ Văn Liên, Võ Thị Hồng Trước, Nguyễn Đắc Thanh (2014). Giáo trình giáo dục học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Vũ Hoàng Vân (2017). Giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ mầm non theo phương pháp Montessori. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 8, 66-68; 65.

Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nga (2013). Giúp bé tự phục vụ và thể hiện bản thân. NXB Dân trí.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07.02.2023

Cách trích dẫn

Dương , T. K. O., & Đặng , P. A. (2023). Một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non. Tạp Chí Giáo dục, 23(2), 24–28. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/628

Số

Chuyên mục

Các bài báo